Education Tomorrow webpage Виж повече Проект - Уеб сайт за научен проект Education Tomorrow
 • Уеб сайтът е достъпен на адрес https://education-tomorrow.com/.
 • Уеб сайтът е създаден по проект "Детерминанти на знанията и уменията на бъдещето за учениците в България" към Програмата на ЮНЕСКО за 2022-2023 г.
 • Платформата има административна и потребителска част с CMS, създадени са Google Analytics и Search Console профили за следене на потребителския интерес.
oit conference webpage Виж повече Проект - Уеб сайт за научна конференция
 • Уеб сайтът е достъпен на адрес http://conference.ue-varna.bg/oit2022/.
 • Разработен е по случай 85 години от създаването на катедра "Обща икономическа теория" през 2022.
 • Уеб сайтът е с информационно предназначение и включва статичен HTML/CSS и формуляр за участие с PHP.
informatics webpage Виж повече Проект - Уеб сайт на катедра "Информатика"
 • Интернет адресът на проекта е https://informatics.ue-varna.bg/.
 • Използвани са HTML/CSS/JavaScript и Bootstrap 4 за адаптивна мобилна версия.
 • През годините съм работил самостоятелно и в екип няколко дизайна на уеб сайта на катедра "Информатика".
 • Примерна версия по моя оригинална идея е достъпна на адрес https://informatics.ue-varna.bg/boris/.
 • Предходният дизайн на уеб сайта е достъпен на адрес https://informatics.ue-varna.bg/oldinf/.
 • Последно обновление на дизайна съм направил през 2020 г. Това е и актуалната версия на уеб сайта на катедра "Информатика."
medicine webpage Виж повече Проект - Уеб система за фармацевтична фирма
 • Уеб системата включва няколко отделни проучвания, които са разработени в екип.
 • Фронт-енд частта e по мой оригинален дизайн. Използвани са HTML/CSS/JavaScript и Bootstrap 4/5.
 • За бек-енд частта сме използвали Laravel.
 • Функционалностите включват стандартни автентикация, запис на данни, справки, експорт към PDF и Excel.
 • Първите проекти стартират през 2019 г.
publications webpage Виж повече Проект - Уеб система "Регистър Публикации"
 • Системата е достъпна на адрес https://publications.ue-varna.bg.
 • Проектът, както и "Регистър Отчети", са разработени в екип.
 • За бек-енд частта сме използвали Laravel, а зa фронт-енд Bootstrap 3.
 • Регистрите се ползват от академичната общност в ИУ - Варна за въвеждане на справочна информация.
 • Чрез платформата се обработват публикации, цитати, участие в проекти, ред. колегии и др.
 • Целта на проектите е да се спомогне създаването на справки при акредитация и атестация.
seo tools Виж повече Проект - Блог
 • Блог проектът е разработен с WordPress.
 • Платформата спомага за развитието на нов бранд/организация.
 • Проектът стартира през 2020 г. и се управлява от четирима редактори.
 • Работата ми по WordPress включва модифициране на основни функционалности и усъвършенстване на дизайна.
 • SEO частта обхваща конфигуриране на Google Search Console, Analytics, оптимизация за PageSpeed Insights и NitroPack.
 • Към 2022 г. блога има приблизително 50 000 публикации и привлича около 100 000 посетители на месец.
journal webpage Виж повече Проект - Уеб сайт и CMS за списание "Известия"
 • Системата е достъпна на адрес https://journal.ue-varna.bg.
 • Списание "Известия" е една от трите периодики, издавани в ИУ - Варна.
 • За всяка една от тях съм разработил дизайн и бек-енд с Laravel.
 • Другите две са "Годишник" и Монографична библиотека "проф. Цани Калянджиев".
 • Административното табло позволява публикуване на изданията, както и на отделни статии.
 • Уеб сайтът е създаден с цел популялизиране и индексиране на списанието в световните научни бази от данни.
socialmedia webpage Виж повече Проект - Уеб сайт за научно-приложно изследване
 • Уеб сайтът е достъпен на адрес https://socialmedia.ue-varna.bg.
 • Разработен е като част от проект по НПИ, финансиран от държавата по Наредба №9.
 • Уеб сайтът е с информационно предназначение и е изцяло статичен HTML/CSS.
 • Дизайнът и съдържанието отговарят на стандартните правила за прозрачност и публичност на подобни проекти.
 • Освен със самия уеб сайт, в проекта участвам и със статии и доклади от научни конференции.
uebn webpage Виж повече Проект - платформа UEBN
 • Платформата е на адрес https://uebn.ue-varna.bg.
 • Мрежа университет - бизнес (UEBN) е разработена в рамките на Европроект Процедура: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1” - ФАЗА 2 (2013 г.).
 • Към проекта има създаден и информационен уеб сайт за прозрачност и публичност на дейностите: Резервно копие.
 • Фронт-енд и бекенд на потребителската част са изцяло разработени от мен.
 • Използваните технологии са Bootstrap 3 и Laravel, като са включени множество персонализирани разширения и модификации на програмното ядро.
 • Платформата се използва от студенти и завършили, както и от работодатели и академични наставници за осъществяване на практически обучения и търсене и предлагане на работни позиции.
digitalization webpage Виж повече Проект - уеб сайт за Европроект
 • Уеб сайтът е на адрес https://digital.ue-varna.bg.
 • Той е създаден като част от проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България".
 • Дизайнът и структурата отговарят на стандартните правила за прозрачност и публичност на подобни проекти.
 • Уеб сайтът е с информационно предназначение като позволява търсене в съдържанието на страниците посредством Laravel Back-end.